НУ „Отец Паисий” представи област Плевен на Петнадесетите национални педагогически четения

09.07.2021 15:38

Екип учители от НУ „Отец Паисий” бе единственият, който представи област Плевен на Петнадесетите национални педагогически четения на тема „Моето педагогическо ежедневие“, които се проведоха в хотел „Св. Екатерина” в с. Рибарица от 5 до 7 юли.

Четенията се организират ежегодно от Център „Хуманна педагогика” под надслов „Да запазим усмивката в училище” и бяха открити от кмета на Община Тетевен доктор Мадлена Бояджиева. Тя поздрави присъстващите, като им пожела да продължат да обогатяват професионалната си компетентност, засилвайки мотивацията си за работа чрез обмен на добър педагогически опит. Да запазят духовността и хуманистичните си ценностни, подкрепени от безграничната им любов към децата.

Вече 15 години Център „Хуманна педагогика“ дава възможност начални учители от цялата страна да споделят своя професионален опит за реализиране на идеята „Да запазим усмивката в училище“. Вдъхновител на всички участници е проф. д-р Емилия Василева, в сътрудничество с гл. ас. д-р Марияна Косева, старши експертите  от РУО-та на участващите във форума области. Плевенският екип бе подкрепен с присъствието на старши експерт за обучението в начален етап Виолета Василева.

„15 години на съзидание и проправяне на пътеки към сърцата на нашите деца. Години на подкрепа и отдаденост, на извисяване на духа, на разкриване потенциала и творческото себеразгръщане на всяко отделно дете. Години на професионални усилия за превръщане на училището в приемливо място за живот.“ –  с тези думи се обърна към участниците във форума проф. д-р Емилия Василева.

В юбилейното издание участие взеха преподаватели от област Пловдив, от Силистра, от Троян, от Пазарджик, от Ловеч, от Исперих, от с. Средище, от Велинград, от Тетевен, от Разград и от Плевен.

Екипът от НУ „Отец Паисий” в състав: главен учител Радка Топалска, старши учител Емилия Вълкова и педагогически съветник Албена Декова се представи с доклад на тема: „Формирането на асертивно общуване и поведение като част от личностното развитие и духовното израстване на учениците от начална училищна възраст”.

Всички доклади са публикувани в сборник и са признати за научни публикации.

Снимки и информация: НУ „Отец Паисий“ – Плевен

#тагове:

НАЙ-НОВИ: