„Топлофикация – Плевен“ АД с нова цена на топлинната енергия от 1 юли

05.07.2021 14:24

Съгласно чл.36 от Наредба №5 от 23.01.2014г. за регулиране на цените на топлинната енергия „Топлофикация – Плевен“ АД уведомява своите клиенти, че  КЕВР с Решение № Ц-26/ 01.07.2021г.  определи цени на топлинна и електрическа енергия, произвеждани от дружеството  по комбиниран способ, в сила от 01.07.2021г., както следва:

  • Цена за топлинна енергия с водна пара –  92,08 лв./МВтч без ДДС;
  • Цена за топлинна енергия с гореща вода – 87,24 лв./МВтч без ДДС;
  • Цена за изкупуване на електрическа енергия от комбинирано производство – 252,58 лв./МВтч без ДДС.
#тагове:

НАЙ-НОВИ: