13 са училищата-центрове в област Плевен за прием на заявления след завършено основно образование

02.07.2021 14:21

13 са училищата – центрове в област Плевен, определени за прием на документи за участие в първи (05 – 07 юли 2021 г.) и в трети етап (26-27 юли 2021 г. вкл.) на класиране за приемане на ученици в държавните и общинските училища след завършено основно образование. Това информират от Регионално управление на образованието – Плевен.

От 5 до 7 юли се приемат заявления за първи етап на класиране като това може да стане и онлайн. От РУО- Плевен вече публикуваха инструкции за онлайн кандидатстването – ТУК.

В РУО ще бъдат приемани заявления в особени случаи – завършили през минали години, от чужбина и др.

Какво е важно да знаете при подаване на документите за участие в приема в VIII клас?

  1. При подреждане на желанията в заявлението за участие в класирането:
  • Кандидатства се за конкретна паралелка, а не за училището като цяло. Изборът на паралелките се осъществява от падащо меню в електронната платформа.
  • Желателно е да се посочат повече желани паралелки. Паралелките се подреждат по реда на тяхната привлекателност за ученика – започва се от най-желаните, към по-малко желаните. Възможно е ученикът да се окаже неприет, ако балът му не е бил достатъчен за желаните от него паралелки, а не са посочени достатъчно паралелки /напр. посочени две – три паралелки/. Повечето посочени паралелки увеличават шансовете за прием, а ако мястото на класиране на ученика не го удовлетворява, може да подаде заявление за участие във втори етап на класиране. Възможностите в този случай са: да се класира по предходно свое желание или да остане на мястото, на което е приет.

Медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика, се изисква само за кандидати за специалности от професии, независимо на кое място е посочена професионалната паралелка.

  1. Данните за балообразуващите предмети от свидетелствата за основно образование и за резултатите от НВО се осигуряват служебно чрез информационната система.
  2. Свидетелство за основно образование се представя само от кандидат от друга област или ако ученикът е завършил основното си образование в предходна година и тогава не е кандидатствал. Кандидатите от други области следва да представят и служебна бележка с резултатите от изпитите.

Какво е важно да знаете за класирането?

Класирането се извършва на областно ниво от РУО – Плевен. До 13 юли 2021 г. ще бъдат обявени списъците с приети ученици на първи етап на класиране. Учениците се записват в училището, в което са приети с оригиналите на документите си (свидетелство за основно образование и медицинско свидетелство, приложимо само за професионалните паралелки). Срокът за записване на приетите ученици на първи етап на класиране е до 16 юли 2021 г. Записването на ученика се извършва в училището, в което е класиран.

Ако ученикът е класиран по второ или следващо желание, но класирането не го удовлетворява, в същия срок (до 16 юли 2021 г.) той подава заявление за участие във втория етап на класирането – в училището, където е класиран. Възможностите в този случай са да се класира по предходно свое желание или да остане на мястото, на което е приет.

Ученик, който не се запише или не подаде заявление за второ класиране в срок до 16 юли 2021 г.губи мястото си от първото класиране.

Неприетите ученици участват във втория етап, без да подават заявления.

Приети ученици в други области, които избират да се запишат там, не е нужно да уведомяват училището от област Плевен, в което са класирани. Тяхното място в училището остава свободно. Освободените от тях места се заемат при второто класиране.

До 20 юли 2021 г. ще се обявят списъците с приетите ученици на втори етап на класиране. След този етап учениците следва да се запишат в училището, в което са класирани, в срок до 22 юли 2021 г., в противен случай губят мястото си.

Заявления за участие в трето класиране се подават online или в училищата-центрове. Кандидатства се за училища/ паралелки, в които има свободни места, в периода 26 – 27 юли 2021 г.

За участие в трето класиране могат да кандидатстват:

  • неприетите ученици, като могат да посочат нови желания (в зависимост от свободните места);
  • нови ученици, които до момента не са участвали в класирането;
  • ученици, които се отказват от класирането си до този момент и се ориентират към останалите свободни места.

Списъците на приетите на третия етап на класиране ще бъдат оповестени на 29 юли 2021 г.

Записването на приетите ученици на трети етап на класиране е на 30 юли 2021 г.

Незаетите места в училищата продължават да се допълват до 10 септември 2021 г. с кандидатстване в самото училище.

Ето и училищата центрове по общини:

Община Училище-център, населено място Адрес Ще приема документи на:
Белене ОУ „Васил Левски“
гр. Белене
ул. „Еп. Евгений Босилков“ №1 I и III етап
Гулянци СУ „Христо Смирненски“
гр. Гулянци
ул.“Г.С.Раковски“ №19 I и III етап
Долна Митрополия СУ „Васил Априлов“
гр. Долна Митрополия
ул.“Трети март“ №29А I и III етап
Долни Дъбник СУ „Христо Ботев“
гр. Долни Дъбник
ул.“Христо Янчев“ № 58 I и III етап
Искър СУ „Христо Смирненски“
гр. Искър
ул. Георги Димитров 43 I и III етап
Кнежа ОУ „Васил Левски“
гр. Кнежа
Ул. „Опълченска“84 I и III етап
Левски ОУ „Максим Горки“
гр. Левски
ул. „В.Априлов“ № 50 I и III етап
Никопол СУ „Христо Ботев“
гр. Никопол
ул. „Сливница“ 7 I и III етап
Пордим СУ „Св. Св. Кирил и Методий“
гр. Пордим
ул. „Иван Божинов“ №11 I и III етап
Червен бряг ОУ „Христо Смирненски“
гр. Червен бряг
ул.“Паисий“ 37 I и III етап
Плевен ОУ „Йордан Йовков“
гр. Плевен
ул. „Петко Каравелов“ № 22 I етап
Плевен ОУ „Д-р Петър Берон“
гр. Плевен
кв. „Сторгозия“, ул.“Д-р П.Берон“ № 2 I и III етап
Плевен ОУ „Св.Св.Климент Охридски“
гр. Плевен
ж.к. Дружба“ І I и III етап

 Работно време на училищата – центрове за прием на документи:

І класиране: 05.07 до 07.07.2021 г. – 08.00 до 18.00 часа

ІІІ класиране: 26.07 до 27.07.2021 г. – 08.00 до 18.00 часа

#тагове:

НАЙ-НОВИ: