ДГ „Снежанка“ – Плевен участва в международен проект

02.07.2021 16:01

Работна среща с учители и директори от област Плевен като финал на международен проект /съвместно с държавите Словакия, Унгария, Индонезия/ „Учебна програма за културно и социално разнообразие в предучилищното образование“ по програма Еразъм +, дейност 2 „Стратегически партньорства“ се проведе на 29 юни. Българските партньори са: Педагогически колеж – Плевен, представен от директора доц. д-р Емил Бузов и д-р Александър Кръстев – преподавател в колежа и психолог, и ДГ „Снежанка“ – Плевен с директор Гергана Кръстева.

Целите на проекта са да се събере и сравни информация относно нормативните документи, свързани с предучилищния етап, законодателството в областта на приобщаващото образование, както и да се апробират дейности в тази насока в детските градини. Началото на нашата съвместна работа започна още в края на 2018 г. и включваше интернационални срещи, посещения в партньорските университети и детски градини и постоянен обмен на данни и информация. По стечение на обстоятелствата, създадени от световната пандемия, не успяхме да проведем всички срещи на живо, но това не попречи да бъдат използвани наличните електронни ресурси и да се осъществят поставените цели, разказва Гергана Кръстева. Беше издаден наръчник в две части – първата съдържа сравнителен анализ на нормативните документи на държавите-участнички, а във втората са поместени дейностите, които се осъществиха от учителите в партньорските детски градини. Като част от проекта ДГ „Снежанка“ имаше за задача да организира и проведе работната среща, на която да се популяризират резултатите от тази дългогодишна работа. Регионално управление на образованието подпомогна осъществяването на срещата като покани колеги от областта, които да се запознаят с резултатите, които постигнахме, добавя директорът на ДГ „Снежанка“.

Доц. д-р Емил Бузов е представил сравнителните данни, свързани със законите и наредбите в отделните държави, както и приликите и различията с нашите такива. Д-р Александър Кръстев е съсредоточил презентацията си върху приобщаващото образование и практическото му осъществяване на ниво предучилищен етап. Гергана Кръстева е представила апробираните дейности, осъществени в ДГ „Снежанка“ от учители и педагогически специалисти, както и част от дейностите на детските градини в Унгария и Словакия.

Екипът на ДГ „Снежанка“ бе съсредоточил усилията си в изграждане на разбираща и подкрепяща децата родителска общност. Нашата цел бе да привлечем родителите като партньори в ежедневната работа на детската градина чрез различни дейности. За нас бе важно родителите да осъзнаят колко огромна е тяхната роля в изграждането на детската личност от най-ранна възраст и да си партнират с учителите и педагогическите специалисти. Всяко дете е индивидуалност и изисква личностен подход. Ние се опитахме да покажем на семействата, че порастването, възпитанието и социализацията зависят и са осъществими само ако работим заедно и в една обща посока, добавя Гергана Кръстева.

Участниците са получили наръчника в електронен вид, както и още материали, популяризиращи проекта. На всички присъстващи са връчени сертификати за участие, а учителите и директорите имаха възможност да зададат още въпроси, да получат повече информация и да се срещнат с презентиращите в неформална среда.

Снимки: ДГ „Снежанка“ – Плевен

#тагове:

НАЙ-НОВИ: