Възможност за издаване на електронен подпис в град Гулянци

01.07.2021 16:32
С цел улеснение на гражданите и повишаване качеството на електронните услуги, Община Гулянци и „Информационно обслужване“ АД дават възможност за издаване/подновяване на електронен подпис на физически и юридически лица, на място в град Гулянци. В Административния център за обслужване на граждани на ул. „Васил Левски“ №32, както и на имейла на община Гулянци [email protected] се приемат предварителни заявки, в които лицето посочва имена и телефон за обратна връзка. При набиране на 10 желаещи в Административния център ще бъде разкрит изнесен офис на StampIT за издаване/подновяване на електронен подпис, като гражданите ще бъдат уведомени за точната дата. Заявилите желание ще могат да подадат и да подпишат необходимите документи в рамките на един ден, информират от Пресцентъра на Община Гулянци.
За физически лица цена за пълен комплект (УКЕП за три години, смарткарта, карточетец) е 33,00 лв.
Цена за издаване за три години (УКЕП): 12,00 лв. с ДДС
Повече информация относно електронния подпис – възможности и цени, можете да намерите на https://www.stampit.org/bg/
Какво е електронен подпис и за какво служи?
Електронният подпис е средство, чрез което се подписват документи в електронна форма. С подписването на електронния документ подписващият се идентифицира и съдържащата се в документа информация се защитава от последващи промени.
Електронен подпис може да бъде издаден както на физически, така и на юридически лица. Съществуват и електронни подписи, които изпълняват специални функции – защита на електронни пощи, криптиране/декриптиране на информация и др.
Квалифициран електронен подпис има значението на саморъчен подпис в отношенията с други лица. Създава се чрез специално устройство и е свързан с определен материален носител (напр. смарт-карта и специално четящо устройство за нея), което предотвратява възможността лице, различно от притежателя му, да се подписва с него.
Къде намира приложение електронният подпис?
КЕП позволява използването на редица електронни услуги, предоставяни от държавните администрации – НАП, НОИ, министерства, общини и др., като например регистрация на дружество, вписване на обстоятелства относно вече учредено дружество, издаване на удостоверения, издаване на свидетелство за съдимост, плащане на данъци, такси, сметки и др.
#тагове:

НАЙ-НОВИ: