Община Плевен получи правото на собственост върху държавен имот, за да построи училище

30.06.2021 14:31

По решение на правителството Община Плевен получава правото на собственост върху държавен имот с площ 7166 кв. м в Плевен, информират от Пресслужбата на Министерски съвет.

На мястото ще се изгради нова учебна сграда на Основно училище „Валери Петров“ по Програма „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022“. Новата сграда ще даде възможност учениците да преминат в едносменен режим на обучение. Предвижда се учебното заведение да има капацитет за около 600 деца и да отвори врати до края на 2022 година.

От местната управа припомниха, че през ноември 2020 г. Община Плевен бе одобрена за финансиране на  проектно предложение „Изграждане на нова сграда на ОУ „Валери Петров“ по Модул 2 – „Държавни и общински училища – изграждане на нови сгради за училища, както и пристрояване, надстрояване и реконструкция на съществуващи“, Дейност I – „Проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация/издаване на разрешение за ползване на нови сгради за училищно образование“ на Програма „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022“ на Министерството  на образованието и науката. Общата му стойност възлиза на 5 000 000 лв.

Със свое Решение № 307/27.08.2020 г. Общинският съвет – Плевен даде съгласие Община Плевен да кандидатства по Програмата на МОН, като осигури съфинансиране в размер на не повече от  188 751 лв.

Общата цел на проекта е реализирането на нова самостоятелна за ОУ „В. Петров“ – Плевен, материална база, която да гарантира здравословните и качествени условия на обучение в институцията и намаляване недостига от 150 места, като по този начин ще се създадат предпоставки за успешното въвеждане на задължителното предвидено в нормативната уредба на дейностите в училищното образование, организиране на едносменен режим на учебния ден в три плевенски училища, в контекста на специфична цел, насочена към създаването на пълноценни условия за организация на учебния ден на едносменен режим с цел повишаване качеството на образование.

Програмата „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022“ има за цел финансиране на материалната база, която гарантира здравословни и качествени условия за обучение в институциите в системата на предучилищното и училищното образование и е насочена към изграждане на нови, разширение и реконструкция на съществуващи детски ясли, детски градини и училища в Република България.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: