Продава се жилищна сграда в Плевен на етап „груб строеж“

25.06.2021 9:07

Продава се жилищна сграда в Плевен на етап „груб строеж“


1. Предмет на продажба
1.1. Вход „Б“ и вход „В“ от жилищна сграда на етап груб строеж (Акт 14), находяща се в гр. Плевен, ж.к. “Дружба“, ул. “Свети Сава“ №8. Районът е с добра транспортна достъпност и изградена инфраструктура, в близост до Медицински университет Плевен и централната част на града. Сградата се състои от партерен етаж и 5 жилищни етажа, разпределени както следва:
Вход “Б”:
21 бр. жилища и 3 бр. магазини с РЗП 2,149 кв.м.
2,232 кв.м. ид.ч. от УПИ, целият с площ от 5,911 кв.м. и с идентификатор 56722.667.713
Фасадата на входа е напълно завършена. Напълно е монтирана външната дограма. Ел., ВиК и ОВ инсталациите са изградени в почти всички обекти на входа. Частично е направена гипсова шпакловка по стени и тавани.
Вход “В”:
14 бр. жилища и 2 бр. магазини с РЗП – 1,476 кв.м.
1,579 кв.м. ид.ч. от УПИ, целият с площ от 5,911 кв.м. и с идентификатор 56722.667.713
Фасадата на входа е частично завършена. Напълно е монтирана външната дограма. Няма изградени инсталации.
2. Базови условия на продажбата
2.1. Индикативната офертна цена за Имотите, като цяло, е в общ размер на EUR 915,000.00 (деветстотин и петнадесет хиляди евро), без включен ДДС.
2.2. Гаранционният депозит за разглеждане на офертните цени е в размер на EUR 20,000.00
2.3. Срокът за набиране на оферти е до 06.07.2021 (вторник), 18:00 часа.
Офертните цени следва да бъдат безусловни и да се подават в запечатан непрозрачен плик на адрес: гр. София, ул. „Московска“№3А, ет.5, Резълут Асет Мениджмънт (България) ЕООД, на вниманието на г-н Браян Търнър. Оферти, които не отговарят на посочените условия ще се считат за невалидни и няма да бъдат разглеждани.

Пълна и подробна информация за продажбата може да свалите от раздел Детайли – https://piraeusni.com/bg/imot/get/jilishtna-sgrada-na-etap-grub-stroej-510-s-511-s

* Настоящата обява за продажба не представлява публична покана за сключване на сделка по смисъла на чл. 290 от Търговски закон
** Отказ от отговорност:
ПИРЕОС НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЕООД уведомява, че: (1) Подробностите в описанията на имотите не са част от оферта или договор и не трябва да бъдат възприемани като твърдение или излагане на факти. (2) Представените площи, размери или разстояния са приблизителни. Всички цитирани наеми или цени са без включен ДДС или съответния данък. (3) Описанията на имотите не предполагат, че те са в добро състояние, не са замърсени или че услугите и съоръженията са функциониращи. Заинтересованите лица следва да проведат свои собствени проучвания.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: