В ПГХВТ „Луи Пастьор“ – Плевен работят по проект за дуално обучение

23.06.2021 14:45

В ПГХВТ „Луи Пастьор“ – Плевен ученици от 8 клас, специалност: „Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна“,  по професия са участници в проект на МОН „Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Целта на проекта е да се разшири обхвата на дуалната система на обучение, с оглед повишаване качеството на професионалното образование в България и засилване на връзката му с нуждите на пазара на труда.

Очакванията са проектът да предостави на работодателите възможност да наемат квалифицирани кадри с подходяща професионална подготовка и опит, придобити по време на обучението в реална работна среда. Тези дейности ще улеснят прехода от образование към устойчива заетост, информират от гимназията.

При спазване на противоепидемичните мерки, осмокласниците проведоха „пробно стажуване“ на 24.11.2020 г. и на 22.06.2021 г. в партниращото предприятие „Полюс ТМ“ – ЕООД –  Плевен, което  е сред водещите компании в България за проектиране, доставка и монтаж на отопление, вентилация, климатизация и хладилна техника.  Въвеждането на учениците в реална работна среда започна с начален инструктаж по безопасност и здраве при работа, проведен от управителят на фирмата Антон Георгиев, който след това ги запозна подробно със структурата, организацията и  предмета на дейност  във фирмата. По-тясното взаимодействие на професионалното образование с бизнеса ще допринесе за подобряване на компетентностите на преподавателите по професионална подготовка и се очаква наставниците от предприятиятието-партньор да придобият педагогически и методически умения.

Създаването на условия за осигуряване на допълнителна финансова подкрепа за учениците по време на образователния процес ще намали социалния фактор като причина за тяхното отпадане от училище в съответствие с националната политика.

Мотивирано, с удоволствие, интерес и ентусиазъм учениците от 8-ми клас на ПГХВТ „Луи Пастьор“ – Плевен се включват в часовете по Учебна практика по професията в модернизираната и обзаведена с най-новото оборудване учебна работилница, обновена с финансовата подкрепа по проекта.

Организирането и провеждането на информационни кампании допринася за популяризиране и развитие на дуалната система на обучение сред ученици, учители по професионална подготовка в системата на средното професионално образование и обучение, представители на предприятията и родители.

Изпълнението на проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“ ще спомогне за повишаване на съответствието на професионалното образование и обучение с пазара на труда и ще създаде възможности за повишаване на квалификацията на бъдещата работна сила по професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“, която е с очакван недостиг на пазара на труда, казват още от ПГХВТ „Луи Пастьор“ – Плевен.

Снимки: ПГХВТ „Луи Пастьор“ – Плевен

#тагове:

НАЙ-НОВИ: