Топлофикация Плевен препоръчва дистанционните уреди за дялово разпределение на топлинната енергия

22.06.2021 16:42

Съгласно промени в Закона за енергетиката, влезли в сила чрез публикуване в Държавен вестник на 12 март, се предвижда до 1 януари 2027 година всички монтирани нови уреди за дялово разпределение на топлинна енергия и водомери за битово гореща вода, да бъдат с възможност за дистанционно отчитане.

„Във връзка с последните законодателни изменения, касаещи начина, по който потреблението се отчита, Топлофикация Плевен препоръчва на всички свои клиенти по възможност да подменят измервателните уреди за визуален отчет с дистанционни.“ казват представители на Топлофикация Плевен.
Изпълнителният директор инж. Йордан Василев обясни, че дистанционните уреди притежават много предимства в сравнение с устройствата за визуален отчет на потребената топлинна енергия. Ръководителят на Топлофикация Плевен посочи, че основният недостатък на визуалния отчет е фактът, че изисква посещения на инкасатори в домовете ни.
„Предимството на дистанционното отчитане е високата сигурност на данните и елиминирането на фактора „човешка грешка“. Друго предимство на тази технология е, че при дистанционното отчитане отпада задължението за посещение и визуално засичане на уредите от представител на дружеството топлинен счетоводител през определен период от време. Монтирането на уреди с дистанционен отчет ограничава възможностите за неправомерно потребление на топлинна енергия от страна на съседи в етажната собственост.“ обобщи инж. Василев.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: