Прокуратурата в Плевен възложи проверки по сигнали за нарушения на изборите от 4 април

16.06.2021 13:36

В Районна прокуратура – Плевен на 14 юни са заведени три справки, постъпили от ОД на МВР. Те са свързани с евентуално извършени нарушения, свързани с политическите права на гражданите в деня на изборите за 45- то Народно събрание, проведени на 04.04.2021 година, информират от Пресцентъра на Прокуратурата.

Констатирана е разлика между отразеното в изборните протоколи и отразеното в избирателните списъци на секции, относно избирателите, съответно бюлетини. Районна прокуратура – Плевен не е уведомена своевременно за посочените в справките обстоятелства и констатации, а едва на 14.06.2021 година, т.е. повече от два месеца след деня на изборите. Към справките са били приложени единствено копия на избирателни списъци и протоколи на СИК.

Поради липса на данни за извършена каквато и да било проверка от органите на ОД МВР-Плевен, според правомощията им по реда на ЗМВР и липсата на достатъчно данни за извършено престъпление от общ характер, Районна прокуратура – Плевен незабавно е възложила проверки на основание чл. 145 от Закона за съдебната власт. На органите на ОД на МВР –  Плевен са дадени подробни, конкретни, писмени и задължителни указания по установяване на обстоятелствата изложени в справките. Указано е да се изискат документи, да се установи самоличността на лица, да се снемат писмени сведения, да се приложат справки и други. Разпредено е извършването на проверка и на председателя на ЦИК.

Материалите от проверките следва да бъдат докладвани на Районна прокуратура – Плевен, която след анализ на резултатите, ще направи преценка събрани ли са достатъчно данни за извършено престъпление от общ характер.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: