Некачествена вода са пили жителите на три населени места в област Плевен

11.06.2021 10:05

Некачествена вода са  пили жителите на три населени места в област Плевен. Това показват данните на Регионална здравна инспекция – Плевен за периода 31 май – 6 юни. Изследвани са 8 проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите от група Б. От тях 3 не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Ето къде са отклоненията:

През отчетния период не са възникнали инциденти, водещи до здравен риск, който да изисква предприемането на специални мерки от страна на РЗИ – Плевен за преустановяване на водоподаването.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: