Училището в село Рупци бе домакин на обмен между педагози на успешни иновативни практики

10.06.2021 14:11

Иновативно основно училище „Христо Ботев“ с. Рупци, общ. Червен бряг работи по Национална програма „Иновации в действие“-2020г. на Министерството на образованието и науката. Програмата дава възможност за сътрудничество и обмен на добри практики между иновативни училища, както и между иновативни и желаещите да станат такива училища, научихме от старши учител Събка Пенева.
В дните от 3 до 6 юни ОУ „Христо Ботев“  бе домакин за обмен на успешни иновативни практики. Пред партньорите от НУ „П.Р. Славейков” гр. Бяла, обл. Русе  и  ОУ „Христо Ботев” с. Брестовене , обл. Разград , бяха представени  нови елементи в организацията и в съдържанието на обучението, както и иновации, свързани с управлението на иновативното училище. Работа по програмата включваше демонстрация и приложимост на иновацията,  особености на работата с деца в риск, посещение в училищния музей и библиотеката, разходка в геопарк « Искър- Панега» и пещерата «Проходна» в с. Карлуково.

Членовете на екипа споделиха, че си тръгват от училището-домакин обогатени с нови идеи. Според сключените договори за сътрудничество на 10.06- 13.06.2021г.  предстои педагози от училище „Христо Ботев“ с. Рупци да посетят иновативното начално  училище „П.Р.Славейков“- Бяла, за популяризиране и мултиплициране на добри иновационни практики със свои колеги по Модул 1 на Националната програма.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: