Със 79 по-малко деца са се родили в област Плевен през 2020-та, сравнено с предходната година

10.06.2021 15:43

През 2020 г. в област Плевен са регистрирани 1 923 живородени деца. В сравнение с предходната година броят на им е намалял със 79 деца, или с 3.9%. Това показват данните на Националния статистически институт.
Коефициентът на обща раждаемост през 2020 г. намалява с 0.2‰ спрямо 2019 г. и е 8.2‰. С най-висок коефициент на раждаемост са общините Долни Дъбник (11.1‰) и Долна Митрополия (10.6‰), а с най-нисък – Левски (6.8‰) и Белене (4.2‰).

Броят на живородените момчета (988) е с 53 по-голям от този на живородените момичета (935), или на 1 000 живородени момчета се падат 946 момичета.

В градовете и селата живородените са съответно 1 203 и 720 деца. Коефициентът на раждаемост в градовете е 8.0‰, а в селата – 9.2‰. През 2020 г. тези коефициенти са били съответно 7.7 и 9.1‰.
През 2020 г. средният брой живородени деца от една жена е 1.76. За сравнение, през 2019 г. той е бил 1.81 деца.
Броят на жените във фертилна възраст (15 – 49 навършени години), или размерът на родилните контингенти и тяхната плодовитост оказват съществено влияние върху равнището на раждаемостта и определят характера на възпроизводството на населението, обясняват от НСИ.
През 2020 г. средната възраст на жените при раждане на първо дете и при раждане на дете е съответно 25.7 и 27.7 години.
През последните години се наблюдава трайна тенденция на увеличаване на извънбрачните раждания. През 2020 г. броят на живородените извънбрачни деца е 1 338, или 69.6% от всички живородени.
Най-висок е относителният дял на живородените извънбрачни деца в общините Гулянци (80.8%) и Червен бряг (80.6%). Следват общините Кнежа и Долни Дъбник (по 80.3%), Искър (78.2%) и Пордим (73.7%). Най-нисък е относителният дял на живородените извънбрачни деца в общините Левски (56.0%) и Белене (55.9%).

#тагове:

НАЙ-НОВИ: