СУ „Хр. Смирненски“ гр. Гулянци с първи международен проект по програма „ЕРАЗЪМ+“

09.06.2021 14:05

В периода юни 2019 – май 2021 година СУ „Хр. Смирненски“ гр. Гулянци работи по проект 2019-1-BG01-KA101 „Чрез мобилност – повече опит и нови идеи“ по програма „ЕРАЗЪМ+“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, финансиран безвъзмездно със средства от Програма „Еразъм+“ в размер 7320 евро. Това е първият международен проект на училището, който беше осъществен в партньорство с „Tribeka training“ гр. Малага, Испания.


По проекта, в дните от 5 до 10 май екип от гимназията посети професионални училища в Малага. Преди заминаването групата е преминала езиков курс и обучение за културните, исторически и социални особености на приемащата страна.
Ръководител на проекта е директорът на училището Емилия Петрушева, координатор е Даниела Дерешка, преподавател.
За гостуването си те споделят: „Имахме възможност да се запознаем с работата и организацията на учебния процес в испанските професионални училища. Проведохме дискусии с домакините за тяхната образователна система и държавна политика. Разгледахме материалната база. Впечатли ни колко силно е застъпено практическото обучение в професионалните училища. Децата се обучават в направленията: медицина, туризъм и ресторантьорство, дървообработване, строителство, земеделие и за всяка специалност има изградена подходяща база, включително действащ ресторант за практика, къща изградена и обзаведена от учениците в практическите им часове, зеленчукови и овощни градини.“ Според ръководството и екипа на СУ „Хр. Смирненски“ тази среща отблизо е била от изключителна полза с натрупаните впечатления, идеи и обмяна на опит. „Със сигурност ще се опитаме да приложим някои от добрите практики при нас.“ – допълват в заключение.
Всички учители участвали в проекта ще получат сертификати и документ за мобилност.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: