НАП – Плевен продава на търг сгради и производствена линия

31.05.2021 15:24

Търг с тайно наддаване по реда на чл. 251 – чл. 254 от ДОПК – на 50% от първоначално обявената продажна цена за продажба на движими и недвижими вещи ще се проведев сградата на ТД на НАП гр. Велико Търново, Офис гр.Плевен, ул. Дойран № 43 на 10.06.2021г., от 10:00 ч.

За продажба са обявени:

НЕДВИЖИМ ИМОТ: Поземлен имот, находящ се в гр.Червен бряг, бул. Европа № 4- индустриална зона, придобит с акт за частна общинска собственост и построените в него 31 броя сгради. Първоначална цена- 1 150 831.00лв.

ДВИЖИМИ ВЕЩИ:

  • Непрекъсната производствена линия, състояща се от: поточна линия за материала за производството; вакуум преса; поточна линия за сурова продукция, 1 брой. Първоначална цена – 159 300.00лв.
  • Вагони за тунелна пещ, 31 броя, първоначална цена – 8 100.00лв.
  • Малки сушилни вагони, 12 броя, първоначална цена – 1180.00лв.
  • Големи сушилни вагони, 22 броя, първоначална цена – 3600.00лв.

Огледът на вещите ще се извършва всеки присъствен ден от 31.05.2021 г. до 04.06.2021г., от 09:00 ч. до 17:00 ч., по адреса на местонахождение на вещите – гр. Червен бряг, Индустриален квартал.

За контакти: телефон  (064) 898-395 , (064) 898-368– Йоана Мандолска

ел. адрес[email protected]

Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД, гр. Велико ТърновоОфис гр. Плевен и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nap.bg.

С приходите от провежданите търгове на движими и недвижими вещи се покриват частично или напълно публични задължения на собствениците им. До тази крайна мярка се стига, след като са изчерпани всички способи, които Агенцията има, за да събере дължими суми – изпращани са съобщения и са провеждани срещи със задължените лица, уточняват от НАП.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: