Инж. Йордан Василев, директор на „Топлофикация – Плевен“: Целта ни е клиентът винаги да е доволен

31.05.2021 10:42

„Единственият начин да доставяме много качествена услуга, която хората могат да си позволят, е непрекъснато да въвеждаме доказани модерни технологии. Опитваме се да следваменай-съвременните тенденции в Европа, свързани с производството на топлоенергия. Не случайно само през изминалия отоплителен сезон 200плевенчани избраха централното отопление. Смятам,че ние сме една от най-успешните топлофикации в страната“. Това каза инж. Йордан Василев, директор на „Топлофикация – Плевен“.

Инж. Василев разясни, че присъединяването на клиенти на топлинна енергия за битови и небитови нужди към топлопреносната мрежа се извършва след подаване на писмено заявление до тях. Документът се подава по образец, изготвен от предприятието, като към заявлението се прилага документ за платена цена за проучването за присъединяване. „Нашите служители са подготвени да предоставят актуална информация по всички въпроси и да решат всяко възникнало затруднение.“, каза инж. Василев.

Директорът обясни, че непрекъснато развиват клиентската си политика. „Ние работим целеустремено и ежедневно, за да отговаряме в най-пълна степенна очакванията на потребителите. Стремежът ни е да обслужваме клиентите си бързо и точно.“, каза инж. Василев и допълни, че търсят правилната формула клиентите винаги да бъдат доволни.

Инж. Йордан Василев обясни, че с цел улеснение на клиентите са дигитализирали част от услугите си. „Днес всеки абонат може да провериобщото си задължение изцяло онлайн. Достатъчно е да знае потребителския си номер. След това в Секция „Проверка на задълженията“ потребителят въвеждацифрите и на екрана се визуализираобщото задължение.“, каза инж. Василев. Той допълни, че чрез регистрацията в сайта, на посочената от клиента електронна поща, той получава ежемесечно съобщение за стойността на текущото месечно начисление.

„Предвидили сме възможност натрупани стари задължения за потребена топлоенергия да се платят разсрочено. За целта клиентът трябва да посети приемната на дружеството и да сключи договор по образец за разсрочено плащане на стари задължения.“, напомни инж. Василев. Той обясни, че в него трябва да се посочи срокът за погасяване на задължението, разпределено на равни месечни вноски. „Периодът на разсрочване е не повече от 12 месеца, като първоначалната е в размер на 30% от дължимото към “Топлофикация – Плевен“. За периода на договора се преустановява начисляването на лихва върху задължението.“, обясни още той. „Клиентът се задължава заедно с вноската за старото задължение да погасява редовно текущите си сметки за отопление и топла вода. Непогасяването на повече от една от разсрочените вноски автоматично прави изискуемо цялото задължение. В отделна клауза е предвидено това да стане по съдебен ред.“ каза инж. Василев.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: