Езиковата гимназия в Плевен бе домакин на среща по НП „Иновации в действие“

31.05.2021 8:42

Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици – Плевен в качеството си на иновативно училище беше домакин на среща по НП „Иновации в действие“ за периода 27-29 май 2021 г. Партньори на училището по тази национална програмата са: Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Хасково и Профилирана езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Велико Търново, съобщават от плевенското училище.

По време на дейностите учителите от трите езикови гимназии обмениха иновативни добри практики и успешни иновации, чрез които се извършва  целенасочена, планирана и контролирана промяна и се решават организационни и съдържателни проблеми в образователния процес. При обсъждане на резултатите беше подчертано, че въвеждането и обмяната на иновации в образованието са възможност за изграждане на модерни училища, в които учениците могат да подобряват образователните си резултати, мотивацията си за учене, участието си в училищния живот и да развият креативното си мислене, да придобият различни компетентности и емоционална интелигентност чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и нови учебни стратегии.

Гостите наблюдаваха иновативен дигитален бинарен урок с учениците от Хд клас и техните преподаватели Грета Димова и Людмила Бояджиева на тема: „Фактори на Антропогенезата“ с междупредметни връзки между английски език и биология и здравно образование на английски език, по време на който бяха изпълнявани упражнения за усвояване на нови знания чрез електронни устройства, използвайки съвременни Гугъл инструменти, приложения и платформи. Интересен беше и иновативният урок с IXа клас с преподавател Людмила Бояджиева на тема: „Тъкани“ с практическо приложение на дигитални микроскопи, при което учениците изследваха структурата на тъканите и записваха характеристиките им на стената Padlet. Учениците от училищата-партньори бяха включени в класните дейности, взеха активно участие и показаха устойчиви знания.

Впечатляващо беше и представянето на проекта „Парацетамолът – приятел или враг“, който учениците ни Георги Гюров – XIа клас и Анна-Мария Димитрова – XIIд с ръководител Людмила Бояджиева са защитили в XIXНационално състезание по природни науки и екология през месец ноември 2020 г. в гр. Копривщица.

Продуктите от ползотворната среща между екипите на трите езикови гимназии: електронна книга, брошура и презентация, ще съхранят радостта и удовлетворението от ползотворните дейности, реализирани по иновационната национална програма, ще запечатат незабравимите моменти и ще бъдат отправна точка за безоблачно бъдеще с ясни хоризонти.

Снимки: ПГПЧЕ – Плевен

#тагове:

НАЙ-НОВИ: