Общинските съветници намалиха броя на абонаментните карти за паркиране, които имат право да ползват

27.05.2021 12:41

Общински съвет – Плевен прие днес промени в Наредба № 3 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на община Плевен. За това информират от Пресцентъра на Общината.

В досега действащите разпоредби всеки общински съветник имаше право да ползва една безплатна годишна карта за преференциално паркиране в „Синя зона“ за служебни нужди, както и още две карти за преференциално паркиране, за издаването на всяка от които се заплаща такса в размер на ½ от цената на годишния абонамент за предплатено паркиране в зоните за почасово платено паркиране.

Сред мотивите за предложението за премахване на допълнителните две карти, за издаването на които се плаща половината такса, кметът Спартански изтъкна многократно изразяваното от граждани неодобрение на привилегията, както и реалната невъзможност съветниците да ползват едновременно повече от едно превозно пътно средство. От залата се чуха предложения за запазване на правото на една безплатна карта за паркиране и още една, за чието издаване се заплаща половината от годишната абонаментна сума от 480 лв., както и за запазването на правото на три абонаментни карти, всички платени на ½ от цената на годишния абонамент за предплатено паркиране.

С гласовете на 21 от съветниците беше прието предложението на кмета Спартански за издаването на една карта за паркиране за служебни нужди, „против“ гласуваха двама, а „въздържал се“ – 8.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: