Връчиха удостоверенията на здравни медиатори, които ще работят в община Червен бряг

21.05.2021 12:05
На официална среща в Общинска администрация бяха връчени удостоверенията за следдипломна квалификация на здравни медиатори, които ще работят на територията на община Червен бряг.
Здравният медиатор подпомага лицата от местната уязвима етническа общност в процеса на достъп до информация и услуги в сферата на здравеопазването и здравното образование, социалното подпомагане, закрилата на детето и защитата от дискриминация.
Документите бяха връчени от Антоанета Костадинова – секретар на Община Червен бряг, и удостоверяват успешно завършване чрез полагане на изпит на обучение, организирано от Националната мрежа на здравните медиатори, информират от Пресцентъра на местната управа.
Снимки: Община Червен бряг
#тагове:

НАЙ-НОВИ: