Медицински колеж – Плевен организира уебинар, посветен на интегрираните здравно-социални услуги

19.05.2021 15:26

В рамките на Третата Европейска седмица на общественото здраве под надслов „С обединени усилия за по-здрави общности“ в периода 17-21 май 2021 г. преподаватели от катедра „Социални и фармацевтични дейности“ към Медицински колеж на МУ-Плевен ще проведат уебинар на тема „Интегрирани здравно-социални услуги за уязвими групи – възможности, проблеми, предизвикателства“. Събитието ще се осъществи онлайн на 21 май 2021 г., четвъртък, от 10:00 ч, информират от Пресцентъра на Медицински университет – Плевен.

Темата е във фокуса на вниманието на студенти и специалиста в областта на социалните дейности и заетите в сферата на социалните услуги. Актуалността се определя от влиянието на пандемичната обстановка, общите демографски тенденции в страната и съвременните насоки за предоставяне на интегрирана грижа от различни системи. Като страна-член на Европейския съюз България е активно въвлечена в общите европейски усилия за създаване на работеща и съвременна визия за социална Европа, отчитаща предизвикателствата в областта на услугите за възрастните хора и хората с увреждания.

На предстоящото събитие ще се разгледа въпросът за интегрирания подход при предоставянето на подкрепа за най–уязвимите групи от обществото. Лектори по темата са: доц. Искра Петкова, дп; гл. ас. Вероника Спасова, дс; ас. Калина Кънчева; ас. Мариета Гуновска.

Медицински колеж – Плевен отправя покана към преподавателите и студентите за участие в уебинара, давайки им възможност да изразят своето мнение по темата и да поставят на разискване актуални въпроси относно взаимодействието между различните страни при предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: