По проект ще бъде обновена кухнята на Домашния социален патронаж в Левски

18.05.2021 10:32

Община Левски подписа Договор за съвместна дейност № РД04 – 48/ 12.05.2021г. с Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика за изпълнение на проект „Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж – гр. Левски”.

Общата стойност на новото оборудване е 23 200 лв. с ДДС, като 84% са осигурени от Фонд „Социална закрила” и 16% съфинансиране от Община Левски.

За нуждите на кухненския блок към Общинско предприятие „Социален патронаж” ще бъдат  доставени  и монтирани : 3 бр. електрически хокер, 2 бр. електрическа печка с квадратни плочи, картофобелачка без носеща рама и 2 бр. хиперинверторни климатици, информират от Пресцентъра на Общинската администрация.

Социалната услуга „домашен социален патронаж” е мобилна услуга и се предоставя чрез общинско предприятие „Социален патронаж” в зависимост от нуждите на потребителите. Дейността на предприятието се субсидира от бюджета на общината, съобразно приетия общински бюджет. Храната за ползвателите на услугата се приготвя в кухненския блок на ОП „Социален патронаж” гр. Левски и се извозва до домовете, както и до пациентите на МБАЛ-Левски. Към края на 2020г. услугата „домашен социален патронаж” обхваща близо 300 ползватели на територията на цялата община. Нейни ползватели са хора с увреждания и възрастни.

Подобряването на материалната база цели по-качествено предоставяне на услугата „Домашен социален патронаж” и осигуряване на по-добри условия на труд, отговарящи на нужните изисквания и стандарти.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: