Община Левски предлага помощ за местните производители чрез мобилни фермерски пазари

18.05.2021 11:30

Община Левски е одобрена /като пилотна община/ за финансиране на Стратегия за местно развитие, по грантова схема на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г. Финансовата помощ е до 400 000 евро.  Кандидатите за този ресурс може да са общините и (препоръчително) техните партньори – бизнес, читалища, НПО, съобщават от Пресцентъра на Община Левски.

Размер на проекта за всеки един партньор – минимален 5 000 евро и максимален 200 000 евро. Размер на субсидията – за бизнеса до 50% от допустимите разходи, за читалища/НПО – до 90%, а за общините – до 100%

На 11 май  Община Левски проведе първата от поредица срещи с местните  производители, за създаване на фермерски пазар в помощ на местното развитие.

Проектът с индикативно наименование „Създаване на мобилни фермерски пазари на територията на община Левски” има за цел да подкрепи местните производители за повишаване на доходите от земеделски дейности и да  насърчи заетостта в сферата на земеделието.

Първоначалната идея за местно развитие, чрез създаване на мобилни фермерски пазари на територията на общината предвижда: 

  • Закупуване на дълготрайни материални активи:
  • Брандиран ван (микробус) „Направено в община Левски“, пригоден за мобилен фермерски пазар (оборудван с хладилни витрини, преместваем павилион, кухненско оборудване и др.) – за включването му в събития, организирани на територията на общината (напр. фестивали, събори, празници и др.) – 1 или 2 бр.
  • Преместваеми щандове с покрив и оборудване (напр. хладилни витрини) за разполагане по основни пътни артерии в община Левски, от които да се предлагат местни земеделски продукти и сувенири – напр. 10 бр.
  • Разработване на бранд „Направено в община Левски” – лого, слоган и обща рекламна визия – за брандиране на всички продукти, които се предлагат на мобилните щандове, вкл. изработване на етикети, рекламни листовки и т.н.
  • Разработване на дребни местни сувенири, които да се продават на мобилните фермерски пазари, напр. магнитчета, дърворезби, плетени изделия и други с местни символи и т.н.
  • Предоставяне на консултантски услуги (от агроном-консултанти) на местните земеделски производители (вкл. безработни лица) както по отношение на производството, така и за начина на съхранение на земеделските продукти, позволяващ им да се запазят (да имат добър търговски вид) най-дълъг период от време.
  • Обучение на местните земеделски производители как да правят маркетинг на своите продукти (как да ги продават успешно).
  • Създаване на база-данни с всички производители на земеделска продукция на територията на община Левски (вкл. мандри, месопреработватели, индивидуални производители на плодове и зеленчуци, на овошки и декоративна растителност и т.н.), за извършване на активна промоция на тяхното производство и търсене на възможности за реализацията му.
  • Ремонт/реконструкция на помещение за създаване на обособено пространство за съхранение или пакетиране на земеделските продукти и по-лесната им дистрибуция.

Община Левски призовава  всички заинтересовани за активно участие  в определяне на  конкретните, необходими дейности в подкрепа на местното развитие.

         Вашето участие е ВАЖНО!

         Участие в попълването на  разпространената Анкета и срещи в Общината до края на месец юни.

         Предложения може да изпращате и на:  [email protected][email protected] 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: