Инж. Кремен Георгиев, председател на АТДБ: Топлофикациите инвестират в подобряване на енергийната ефективност за по-чиста околна среда

18.05.2021 11:41

„Основните приоритети на топлофикациите са тяхното устойчиво развитие и стремежът им да предлагат конкурентна и качествена услуга. За изпълнение на дългосрочните им планове те инвестират в стратегически проекти. Тяхната цел е повишаванетона ефективността на производствените мощности и подобряване на качеството и надеждността на доставките на топлинна енергия на клиентите.“ Това каза инж. Кремен Георгиев, председател на Асоциацията на топлофикационните дружества в България (АТДБ).

„Отоплителният сезон в цялата страна приключи. През летните месеци всяко едно дружество ще изпълни плановите си ремонти. Те се правят с цел подобряване на качеството на топлоподаването и намаляване на възможността от аварии през зимата. Инвестиционната и ремонтната програми на дружествата традиционно са насочени към повишаване на ефективността на работата на централите и топлопреносната мрежа. Един от начините за това е замяна на остарялото и неефективно оборудване.“, заяви инж. Георгиев. Той обясни, че профилактиката и ремонтните дейности включват обстоен оглед на съоръженията, топлопреносната мрежа и абонатните станции.“Изпълнението на планираните дейности по подобрение и модернизация ще подпомогнат отговарянето на нормативните изисквания за високоефективно комбинирано производство и за спестяване на въглеродни емисии.“, посочи инж. Кремен Георгиев.

Председателят на АТДБ напомни, че централите, на които въглищата са основно гориво, продължават работа по реализиране на инвестиционните им намерения за преминаване на природен газ през лятото. „Задачата, която са си поставили, е във възможно най-кратки срокове да произвеждат електро енергия от газ. Направените подобрения на производствения процес ще повишат ефективността на работата на топлофикациите. Това ще рефлектира и върху себестойността, създавайки условия за запазване на социално-приемливи цени на произвежданата услуга – топло- и електроенергия.“, каза инж. Георгиев. Той изтъкна и екологичните предимства на синьото гориво пред въглищата, а именно намаляването на вредните емисии и фините прахови частици.

Инж. Кремен Георгиев напомни на клиентите на топлофикационните дружества, че уредите за измерване на потреблението на топла водаи парно стават дистанционни до 2027 г. „Монтираните след 25 октомври миналата година водомери и топломери трябва да имат функцията за дистанционно отчитане. Крайният срок за пълно преминаване към дистанционен отчет на вода и парно е 2027 година. Ако преди този срок се наложи абонатите да подменят топломери и водомери заради изтичане на годността им, то новите също ще трябва да са дистанционни.“, посочи инж. Георгиев.

Председателят на Асоциацията заяви, че чрез дистанционния отчет фактурите ще станат ежемесечни и ще отразяват реалното, а не прогнозното потребление. „Самата промяна към уредите с дистанционно отчитане цели да оптимизира разпределението на разходите за отопление и топла вода, като същевременно позволи много по-точен начин на отчитане на изразходваните топла вода и топлинна енергия в сравнение с досегашните прогнозни сметки. Самите уреди са с модул, който директно снема показанията. Това означава никакво влизане вдомовете от страна на инкасаторите. Особено в настоящата ситуация на пандемия смятам, че това е голямо предимство от гледна точка на спиране на прекия социален контакт. Когато се извършватдистанционнизамервания на място, те се правят извън самите имоти на хората в сградата и често без живущите дори да разберат за това.“, посочва председателят на АТДБ.

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: