Ученици от Езиковата гимназия в Плевен – в международна дискусия за езиковото многообразие

05.05.2021 11:02

От 26 до 29 април 2021 г. 20 ученици от 10.д клас от ПГПЧЕ – Плевен и техните учители: Румяна Стаменова – старши учител по немски език, Грета Димова – старши учител по английски език, Людмила Бояджиева – учител по биология и здравно образование на английски език взеха участие в онлайн транснационални дейности по проект „Комуникация“ по програма Еразъм+. В срещата участваха 60 ученици и 16 учители от България, Германия, Полша, Хърватия, Испания, Португалия.

Онлайн дейностите бяха осъществени под мотото „Единство в многообразието“, имайки предвид член 3 от Договора за Европейския съюз, който гласи, че Съюзът „зачита богатството на своето културно и езиково многообразие“. Езиковото многообразие е реалност, чието зачитане е основна ценност на Европейския съюз.

Участниците представиха на немски език и на английски език паметници от страната си, които са в списъка на световното културно и природно наследство под закрилата на ЮНЕСКО. За България учениците избраха и презентираха информация за: Мадарски конник, природен парк Пирин, природен резерват Сребърна, Рилски манастир, Казанлъшка гробница, Стария град на Несебър.

По повод 29 април – Световен ден на танца учениците от всички партньорски държави участваха във флашмоб под звуците на песента „Jerusаlema“ на DJ Master KG и Nomcebo Zikode, придобила огромна популярност сред младите хора със свежите си афроритми и приятна хореография.

Във връзка с предстоящия Ден на Европа – 9 май учениците участваха в дискусия на тема „Моето любимо европейско ястие“ и представиха едно такова собственоръчно приготвено от тях.

Бяха изготвени и материали, изразяващи емоции и чувства, като вид невербална комуникация, за рубриката „Светът на емоциите“.

Всички  изготвени продукти ще бъдат включени в изработена от участниците електронна книга с название „Различни, но еднакви“ – символ на обединението, на дейностите за духовно обогатяване чрез различните култури, традиции, езици, но с общи ценности и призив за мир и просперитет.

Снимки и информация: ПГПЧЕ – Плевен

#тагове:

НАЙ-НОВИ: