Над 230 000 са жителите на област Плевен

05.05.2021 16:37

233 438 са жителите на област Плевен по данни на Националния статистически институт към 31 декември 2020 г., бе обявено днес. Територията на областта е 4653 кв.км. Област Плевен включва 11 общини, има 14 града, 105 кметства и 109 села. Средната площ на една област в Република България е 3 964 кв. километра. Най-големите по
територия области в страната са Бургас, София, Благоевград и Пловдив, а най-малките – Перник, Габрово и София (столица).

За периода от 2011 до 2020 г. няма съществени промени в подредбата на най-големите 20 общини според броя на населението им. От 2013 г. община Асеновград е с по-голям брой на населението от община Габрово. През 2020 г. по този показател община Сливен измества от 7-ма на 8-ма позиция община Плевен. В община Плевен по данни на НСИ живеят 115 355 души. В град Плевен живеят 91 119 души. Запазва се тенденцията за отрицателен прираст на населението в повечето от тях, като единствените от тези 20 общини с положителен прираст в броя на населението през 2020 г. спрямо 2019 г. са Кърджали – с 1223 души, и Перник – с 54 души.

Три от кмествата в област Плевен – Тръстеник, Буковлък и Славяново са с население над 3500 души. Буковлък е едно от селата в страната с над 3000 жители.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: