Ученици и учители от Езиковата в Плевен – в подкрепа на европейските ценности

01.05.2021 15:59

От 20 до 22 април 2021 г. 9 ученици от XIIа клас и 6 учители от Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици град Плевен участваха в онлайн дейности на английски език по проект „Бъди във форма за Европа“ по програма Еразъм+ в партньорство с учители и ученици от Румъния, Полша, Италия, Гърция.

Добромир Гатяжев, Искрен Илиев, Индира Саркар, Катрин Кутайфан, Виктория Андреева, Кристина Боянова, Ванина Петкова, Кристина Ангелова, Биляна Мошевска от XII а клас представиха на отличен английски език информация на тема: „Реч на омразата и свобода на словото в контекста на дигиталната ера“, която те бяха проучили задълбочено и селектирали най-актуалното. При разработване на този въпрос винаги се има предвид Доклада на Европейската комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, в който се разработва резолюция на Европейския парламент относно укрепването на свободата на медиите, защита на журналистите в Европа, слово на омразата, дезинформация и роля на платформите.

В тридневните сесии взеха участие 72 ученици от пет европейски държави. Синхронните и асинхронни дейности бяха разнообразни: представяне на училището, града, държавата, участие в различни дискусии, състезания, ролеви игри, изработване на постери чрез електронни инструменти, работа в плаформите на е- Twinning, Padlet,Wordwall.

Във всичките дейности учениците доказваха активната си гражданскатапозиция и ангажираност, информираното преосмисляне на масмедийното въздействие в контекста на една единна теория за медиализация на обществото.

 

Учителите от ПГПЧЕ – Плевен: Грета Димова, Лилия Манолова, Людмила Бояджиева, Таня Илиева, Жоржета Каменополска, Теодора Стефанова разисквааха темата: „Равенство на половете и равни възможности“- основна ценност за ЕС, при което въпросът беше разгледан не само от теоретически, но и от практически аспект, споделяйки професионален опит. Засегна се европейската стратегия за равенство между половете, законът за равнопоставеност на жените и мъжете, индексът на Европейския институт. Бяха разработени казуси и използвани различни интерактивни методи и техники: мозъчна атака, записване на идеи, снежна топка, метод на сюжетните линии и др., които могат да бъдат прилагани при работа с учениците.Синхронните и асинхронните дейности и в трите онлайн сесии бяха разнообразни, изискващи умения за боравене с различни педагогически, методически и електронни инструменти. Всички участващи учители се обединиха в заключителната резолюция, че идеята за равенството на пола е продукт но Новото време, която е втъкана в компонентите на гражданското образование и мултиплицирана чрез потенциала на различните учебни предмет На тази основа се потвърждават възможностите за междудисциплинен синтез и разширяване на посоките на образованието за европейско гражданство като многообхватна система за социална подготовка на младите хора.

Информация и снимки: ПГПЧЕ – Плевен

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: