„Топлофикация Плевен“ реализира мерки за енергийна ефективност

25.04.2021 14:27

Инвестиционната и ремонтната програми на „Топлофикация Плевен“ традиционно са насочени към повишаване на ефективността на работата на съоръженията в централата и подмяна на амортизирани участъци от топлопреносната мрежа. Един от начините за модернизиране е замяна на остарялото и неефективно оборудване с ново. „След края на отоплителния сезон предстои нашата ежегодна профилактика и ремонтни дейности. Тяхната цел е подобряване на качеството на топлоподаването през зимата и минимизиране на възможността за аварии. Ще бъде направен оглед на топлопреносната мрежа и абонатните станции. Ще подменим проблемните участъци по топлопреноснитетрасета. При необходимост ще извършим реконструкция на част от оборудването в амортизирани абонатни станции.“, обяснява инж. Йордан Василев, директор на предприятието.

По думите му с тези реконструкции се постига повишаване на ефективността на топлообменните процеси при нагряване на водата за поддържане на качеството на услугите битовогореща вода и отопление. „Направените подобрения в производството ще повишат надеждността и ефективността на работата на централата. Политиките на дружеството са насочени към опазване на околната среда, здравето на служителите и осигуряване на безопасни условия на труд.“, заяви инж. Василев.

„Ние работим на природен газ и това ни прави предприятие със сериозен потенциал, който постоянно се стремим да развиваме. Както всички знаем, това гориво има съществена роля в краткосрочен и средносрочен план, тъй като е добра алтернатива на други по-замърсяващи източници на енергия.Природният газнесъмнено ще има роля като преходно гориво при  трансформацията към нисковъглеродна икономика.“, заявява инж. Василев. По думите му в контекста на зеления преход, природният газ не само може, а и ще бъде заместител на въглищата поне за определено време. „Благодарение на по-широкото му използване ще се намалят ефективно емисиите от въглероден диоксид.“, посочи инж. Василев.

Той напомни, че централното топлоснабдяване е сред най-екологичните и безопасни начини за отопление. „Основна мярка за намаляване на замърсяването на въздуха в Плевен е използването на централното топлоснабдяване, посочи инж. Василев. И добави: „Нека мислим екологично за бъдещето.“.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: