Топлофикациите запазват цените на парното през месец април

23.04.2021 10:17

Добрата новина за запазване на цените на парното и през април дойде от регулатора КЕВР. „Промяната в цената на газа е минимална и тя няма да се отрази в сметките на хората“ потвърди и инж. Кремен Георгиев от Асоциацията на топлофикационните дружества у нас.


През изтичащия отоплителен сезон най – ниска цена за отопление плащат бургазлии. Най ниска цена за топла вода пък през летния сезон вече втора година вероятно ще получават абонатите на парното във Велико Търново – 6 лв. за кубичен метър. Запазването на цените беше прието като добра новина от газовите топлофикации: „Парното е най – добрият начин за градско отопление, комфорт и социално поносима цена. В пандемичната ситуация, в която много хора останаха без работа тази възможност – да се запазят добрите цени е много добра за нас“ коментираха от Перник.
По-рано през седмицата Комисията за енергийно и водно регулиране проведе закрито заседание, на което прие решение във връзка с подаденото от Булгаргаз заявление за утвърждаване на цена за месец април 2021 г., по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Решението на Комисията е прието в съответствие с условията на договора между Булгаргаз и Газпром експорт и условията по договора с азербайджанската компания и споразуменията към него.
След подробен анализ на представените от Булгаргаз актуални данни и документи и след направени изчисления съгласно ценовия модел, с приетото решение КЕВР утвърди цена на природния газ от 1 април 2021 г. в размер на 33,19 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). В заявлението на газовото дружество е поискана цена на природния газ в размер на 33,38 лв./MWh, но след проучване на предоставените от обществения доставчик отчетни данни за всеки ценови период през 2020 г.
Комисията установи положителна разлика в годишен аспект за 2020 г. между прогнозните и отчетните разходи за доставка на количества природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Поради това Комисията счита
за икономически обосновано разходите за закупуване на природен газ за вътрешния пазар да бъдат намалени с положителната разлика за 2020 г., което води до промяна на компонентната цена на вход на газопреносни мрежи, оборотния капитал за месец април 2021 г. и регулаторната база на
активите на дружеството.
Промяната на цената на природния газ няма да се отрази на цените на топлинната енергия и на електрическата енергия и те остават непроменени.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: