Вода със завишено съдържание на манган са пили в две села от област Плевен

22.04.2021 10:25

Вода със завишено съдържание на манган са пили жителите на две села в област Плевен. Това показват резултатите от проведените излседвания на Регионалната здравна инспекция за периода 12 – 18 април.

В 8 населени места са извършени изследвания за съответния период като са взети 14 проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите от група А. От тях две не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

През отчетния период не са възникнали инциденти, водещи до здравен риск, който да изисква предприемането на специални мерки от страна на РЗИ – Плевен за преустановяване на водоподаването.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: