Автогара Плевен затваря за основен ремонт от 16 май 2021 г.

22.04.2021 14:51

На 16 май 2021 г. започва изпълнението на проекта за основен ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност, достъпна среда и нова навесна конструкция на Автогара – Плевен. Във връзка със стартирането на строително-монтажните работи кметът на Община Плевен Георг Спартански издаде заповед за преустановяване ползването на Автогарата като начална, междинна и крайна спирка на всички междуселищни автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортни схеми, считано от 16 май 2021 г. Автоспирка ще има на ул. „Иван Миндиликов“ № 6 /до Автогарата/.
Автогара Плевен е въведена в експлоатация през 1966 г., обектът е с разгърната застроена площ 1 672,4 кв. м. През годините на експлоатация в сградата са направени множество предимно козметични ремонти, което е довело до разнообразие на стилове и материали и загуба на функционално значение. Фасадата е запазена в оригиналния си вид, но от липсата на подходяща система за отопление и охлаждане в голяма част от помещенията са монтирани климатици, чиито външни тела са пръснати по всички фасади и нарушават архитектурната визия на сградата. Обособената територия за движение и престой на автобусите е в изключително лошо състояние – както визуално, така и функционално. Външните стоянки не предлагат комфорт на пътници и превозвачи – липсват козирки, пейки и озеленяване, автобусният плац е със силно амортизирана настилка, липсва ограда. През 2018 г. беше извършена категоризация на Автогара Плевен и към момента тя е трета категория, след ремонтните дейности тя ще отговаря на изискванията за първа категория.
По проекта за ремонт Автогара Плевен ще има различни според предназначението им видове гишета; чакалня с площ над 100 кв. м и с места за сядане на повече от 50 човека, с отопление, климатизация и вентилация; помещение за приемане и съхраняване на багаж; тоалетни с мивки за пътниците; помещение за майки с деца с отопление и осигурени места за сядане, оборудвано с мивка и маса за повиване на бебета; помещение за оказване на първа долекарска помощ, оборудвано с всичко необходимо; подемна платформа или рампа за придвижване на инвалидна количка, които да осигуряват достъпа до автобусите и др.
Входът и изходът в зоната за движение и престой на автобусите ще се осъществяват чрез бариери, оборудвани с камери за разпознаване на номера, ще има и лека ажурна ограда на обособената територия за движение и престой на автобусите. Предвижда се изграждане на минимум 8 сектора за заминаващи и преминаващи автобуси, както и минимум три сектора за пристигащи автобуси, всички оборудвани с навеси, ще бъде обособен достъпен за лица с намалена подвижност маршрут от улицата до Автогарата и от нея до автобуса. Предвижда се монтирането на информационни електронни табла за пристигащи и заминаващи автобуси, за часовото време, списък на обслужваните автобуси, а на всеки сектор трябва да има електронна табела с имената на крайните пунктове на линиите от съответното направление.
Ремонтът е на стойност 2 683 173.86 лв. /с ДДС/.Собственият принос на Община Плевен е 115 912,87 лв., останалата част от средствата са от поемането на дългосрочен дълг под формата на заем/ кредит от „Регионален фонд за градско развитие” АД и Банка ДСК АД – съфинансираща институция, след решение на Общинския съвет – Плевен.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: