Проблемът с извозването на опасните отпадъци от Червен бряг е решен

16.04.2021 9:23

Проблемът с извозването на опасните отпадъци, открити загробени на територията на Община Червен бряг, вече е решен. Това се случи благодарение на доброто взаимодействие с Министерството на околната среда и водите (МОСВ) в лицето на министър Емил Димитров, както и със съдействието на народния представител Пламен Тачев, информират от Пресцентъра на местната управа.

Кметът д-р Цветан Костадинов благодари за подкрепата, тъй като въпросът с отпадъците е изключително важен за общината.

Съгласно подписан Меморандум от 02.03.2021 г. между МОСВ и „Монбат“ АД и дъщерните дружества в групата Монбат, в т.ч. „Монбат Рисайклинг“ ЕАД, гр. Монтана, бе организирано и извършено товарене на опасен отпадък около 200 тона с код 19 12 11* (представлявaщполиетиленов сепаратор), находящ се в поземлен имот с идентификатор 80501.500.1, по КККР на гр. Червен бряг, общ. Червен бряг, обл. Плевен, местност „Лъката“, намиращ се във владение на кмета на Община Червен бряг, с цел обратно приемане на същия отпадък и неговото транспортиране до площадка за временно съхранение на „Монбат Рисайклинг“ ЕАД, гр. Монтана, при спазване на екологичното законодателство до предаването им за окончателно третиране.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: