В 4 населени места в област Плевен водата е със завишени нива на нитрати, хром или манган

16.04.2021 16:05

В 4 населени места в област Плевен питейната вода е със завишени нива на нитрати, хром или манган. Това са показали резултатите от пробите, изследвани от Регионалната здравна инспекция през периода 5 – 11 април.

Изследвани са 18 проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите от група А. От тях 6 не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Ето къде са отчетени отклонения от изискванията за качествена питейна вода:

 

През отчетния период не са възникнали инциденти, водещи до здравен риск, който да изисква предприемането на специални мерки от страна на РЗИ – Плевен за преустановяване на водоподаването. Няма и селища на воден режим, посочват от Инспекцията.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: