Годишна програма за развитие на читалищната дейност ще разгледа Общинският съвет на Плевен

15.04.2021 13:50

Годишна програма за развитие на читалищната дейност за 2021 година е внесена за разглеждане в Общински съвет – Плевен. В нея се посочва, че на територията на общината функционират 36 читалища като субсидираните бройки са 106. В това число са и 3 бройки за Регионалния експертно-консултантски и информационен център „Читалища“, чиято дейност е да подпомага методически читалищата в община Плевен.

В читалищата на община Плевен членуват над 3500 души, около 40 са постоянните читалищни колективи, над 20 са временно действащите, а всички те имат повече от 300 изяви на година. Към читалищата в община Плевен, се посочва още в Програмата, са сформирани 55 школи, клубове и кръжоци с над 650 участници в тях.

В Програмата се отчита, че проблем и през тази година ще остане поддръжката на материалната база, тъй като отпусканите държавни субсидии не достигат в някои читалища дори за заплати. Единствено читалищата „Съгласие 1869“ – Плевен, „Тракия 2013“ и „Бирлик 2017“ не ползват общински сграден фонд. Читалище „Бъдеще 1927“ в село Тодорово се намира в помещение на местната кооперация.

От поместния календарен план на дейностите става ясно, че читалищата трябва да участват в отбелязването на празници, годишнини, да организират традиционни вече за някои от тях събития и т.н.

С цялата програма може да се запознаете ТУК.

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: