И трите предложения за „Почетен гражданин на Община Плевен“ не получиха подкрепа

09.04.2021 14:02

Комисията по Наредба №11на Общински съвет – Плевен за удостояване със званието„Почетен гражданин на Община Плевен“ не подкрепи внесените предложения за удостояване на Илко Иларионов, на математика Илия Петров и на д-р Любен Казанджиев. Причината – в първите две преписки липсват основни документи, които са задължителни по реда на Наредбата, третата – не отговаря на нормативните изисквания за вносител. Заседанието на Комисията се проведе на 6.04.2021 г. при спазване на противоепидемичните мерки, информират от Пресцентъра на местния парламент.

„При разглеждане на трите постъпили предложения, Комисията установи, че и в трите преписки има основни нормативни пропуски, които не могат да бъдат пренебрегнати. Правя това уточнение, за да стане ясно, че в случая коментираме единствено и само изискванията в Наредбата, по никакъв начин не обсъждаме заслугите на номинираните“, заявислед заседанието председателят на Общинския съвет и председател на комисията по Наредба №11 Мартин Митев. И поясни:

„Съгласно чл.37, ал.2 на Наредба №11 писмените предложения за удостояване със званието “Почетен гражданин на Община Плевен” трябва да бъдат придружени задължително от подробни мотиви, описание на дейността на кандидата и неговите заслугите към общината с приложени съответно копия от документи, биография и писмено съгласие от номинирания или неговите наследници, ако званието се присъжда посмъртно. При разглеждане на преписката за уважавания от всички нас г-н Илко Иларионов бе установено, че в нея липсва задължителното писмено съгласие от страна на номинирания, както и подробна биография. Почти същата е ситуацията и с предложението за г-н Илия Петров. Поради тези нормативни пропуски Комисията не подкрепяи двете предложения. При желание от страна на вносителите за ново разглеждане на предложенията е необходимо в деловодството на Общинския съвет да бъдат внесени посочените по-горе документи.

Относно третата преписка – за д-р Любен Казанджиев, единодушното ни становище, е че тя не отговаря по никакъв начин на чл. 37, ал.1 на Наредба №11, където ясно е посочено кой може да бъде вносител. Писмени предложения за удостояване със званието “Почетен гражданин на Община Плевен” могат да правят: кметът на Общината; председателят на Общинския съвет; най-малко 10 общински съветници; обществени, професионални и творчески организации; инициативни граждански комитети в състав не по-малко от 30 души, формирани чрез съответна подписка. Преписката за д-р Казанджиев не отговоря на нито едно от тези  изисквания за вносител и затова Комисията не подкрепяи това предложение. При желание от страна на д-р Казанджиев за ново разглеждане на кандидатурата му е необходимо да спази всички изисквания на Наредбата.“

Предложенията за удостояване със званието “Почетен гражданин на Община Плевен” се правят в рамките на всяка календарна година в срок до 31 март.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: