В област Плевен един човек ползва средно по 99 литра вода на ден

08.04.2021 16:51

Използваната питейна вода от домакинства от общественото водоснабдяване средно на човек от населението в област Плевен се увеличава от 97 л/ден през 2018 г. на 99 л/ден през 2019 година. Това показват актуалните данни на Националния статистически институт. През същия период средното потребление на питейна вода от общественото водоснабдяване на човек за денонощие в страната е 99 литра. С най- голямо потребление са областите София – столица (124 л/ чов./ден) и Благоевград (113 л/чов./ден), а с най-ниско – област Търговище (66 л/чов./ден).

100% от населението на област Плевен е свързано с обществено водоснабдяване. В областта 57.0% от населението е свързано с обществената канализация. С обществената канализационна мрежа, но без наличие на пречистване е свързано 3.7% от населението (11.8% за страната), показват още данните на НСИ.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: