Прокуратурата нареди проверка на РИК – Плевен за нарушения в село Лазарово

04.04.2021 17:25

Районна прокуратура – Плевен е възложила на Районна избирателна комисия да направи проверка за нарушение на ИК от страна на кметски наместник на село Лазарово, община Кнежа. Това се посочва в решение, публикувано на сайта на РИК – Плевен.

Днес в 15.00 часа в деловодството на РИК – Плевен е постъпило Постановление на РП – Плевен № 1915/2021 година, с което е възложено на РИК – Плевен да извърши проверка за нарушение на ИК от страна на кметски наместник на село Лазарово, изразяващи се в премахване на плакати на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД” в центъра на селото.

Образувана е проверка от РИК – Плевен, която е направи следните изводи:

Изборния процес е регламентиран в ИК, който кодекс подробно урежда въпроси свързани с предизборната агитация при провеждане на различните видове избори към които попадат и тези на 4-ти април 2021г. в Петнадесети избирателен  район – Плевенски за народни представители.

ИК е създал императивни норми, които забраняват използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост, предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден. Не се разрешава и поставянето на агитационни материали на партии, коалиции и инициативни комитети в изборните помещения, както и на разстояние, по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, през изборния ден и до края на гласуването.

От събраните данни в прокурорската преписка, тези в ЗМ № 56/2021 година несъмнено сочат за това, че кметският наместник не е извършил нарушение на изборните правила, тъй като той в качеството си на длъжностно лице е осъществил част от функциите си по изпълнение на императивните норми на изборното законодателство и на заповед на Кмета на Община град Кнежа, поради което тези негови действия не следва да му бъдат вменени в административнонаказателна отговорност.

РИК – Плевен е отказала да образува административно-наказателно производство срещу кметския наместник на село Лазарово.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: