Григор Горчев, водач на листата на ГЕРБ – СДС: Здравето на нацията си остава наш основен приоритет

02.04.2021 19:02

„Основният ни приоритет остава здравето на нацията. Мисията ни като лекари е да помагаме на хората. Дойде време, за влизане в политиката, защото обществото има нужда от това. В момента трябва да се надгражда. Защото направеното лесно се руши, но трудно се възстановява. Здравната система е нещо много сложно, чувствителна структура и там много трябва да се внимава. С промяната на един модел с друг, може да се получи точно обратния ефект. Имаме модел от преди 15-20 години и виждате колко трудно се върви нагоре, стъпка по стъпка. Защото здравеопазването е такава система, че трябва да има консенсус на всички политически сили. Това заяви проф. д-р Григор Горчев, водач на листата на ГЕРБ и СДС в Плевен по време на онлайн среща „Здравеопазване – предизвикателства и перспективи” с преподаватели в Медицински университет – Плевен, директори на лечебни заведения, лекари и специалисти по здравни грижи от Плевенска област. Участие в срещата взе д-р Мариана Лазарова, пета в листата, представител на СДС, както и другите кандидати за народни представители.
„Успешното реализиране на тези цели зависи от кадровата осигуреност на здравната система и финансовата обезпеченост на сектора – равномерно разпределение и кадрово обезпечаване с лекари от всички специалности и професионалисти по здравни грижи, осигуряване на достъп до пълния обем базови здравни дейности, оптимизиране на медицинското образование, на системата за следдипломно обучение и наредбата за специализация за придобиване на специалност в медицината с акцент върху специалностите с недостиг на кадри. В края на мандата в публичния сектор средното брутното месечно възнаграждение на лекар в страната трябва да достигне 3 средни брутни работни заплати, на професионалист по здравни грижи – 2 средни брутни работни заплати в публичния сектор. Да бъде постигнато съотношение на възнагражденията лекар, професионалист по здравни грижи и санитар/болногледач – 3:2:1.
В същото време трябва да продължи подобряване работата на системата, чрез модернизиране на инфраструктурата, сградния фонд, автопарка и апаратурата във всички структури.” Това каза проф. д-р Димитър Господинов, четвърти в чистата на ГЕРБ – СДС в Плевен, който направи през участниците презентация с приоритетите на ГЕРБ, заложени в управленската програма „България следващо поколение”.
„Правителството на Бойко Борисов е гарант за развитието на здравната система. То съумя успешно да овладее кризата с COVID пандемията, като осигури необходимите условия за работа, финансиране и допълнителни средства за хората на първа линия, които им дават сигурност, за да си вършат работата спокойно. Ние се вслушваме в гласа хората, зачитаме техните интереси и търсим най-правилното за тях решение. Затова и ние разчитаме на тяхната подкрепа – на 4 април с номер 28 в бюлетината” категоричен би Мирослав Петров, втори в листата на ГЕРБ – СДС за Плевен.
Онлайн форумът е символично закриване на кампанията на ГЕРБ – СДС, тъй като Плевен е най-големият медицински център в Северна България и пионер на роботизираната хирургия в страна, начело проф. д-р Григор Горчев, водач на листата на ГЕРБ – СДС.

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

#тагове:

НАЙ-НОВИ: