Тестват сиренната система в Плевен днес

01.04.2021 7:19

РДПБЗН – Плевен уведомява жителите и пребиваващите на територията на град Плевен, че днес, 1 април, от 11 часа ще бъде задействана сиренната система чрез излъчване на националните сигнали за тревога и край на тревогата. Сигналите ще бъдат съпътствани и от гласова информация. Тренировката се извършва за проверка на техническото състояние на националната система и за обучение на населението.

Системата се тества два пъти годишно – в първия работен ден на месец април и на месец октомври –  в изпълнение на чл.37 от „Наредба за условията и реда за функциониране на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност (Обн. ДВ бр.20/09.03.2012 г., изм. ДВ бр.60/22.07.2014 г., изм. и доп. ДВ бр.61/02.08.2019 г.).

Тестът ще се проведе чрез реално задействане на крайните акустични устройства (сирени) със сигнали определени в чл.18 и чл.19 от наредбата.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: