Съюзът на военноинвалидите и военнопострадалите отбелязва днес 106 години от създаването си

29.03.2021 7:47

Днес, на 29 март един от най-старите съюзи в България – Съюзът на военноинвалидите и военнопострадалите празнува своята 106-та годишнина. В своя над вековен път съюзът преживява възходи и падения, много хубави и за съжаление трагични моменти, но въпреки всичко оцелява и продължава мисията си в защита правата на пострадалите по време на служба и техните близки.

По инициатива на военноинвалида Вълчо Ангелов Карамфилов от Добрич е създадено в София през 1913 г. първото дружество „Инвалид” от пострадали в Балканските войни за обединението на разпокъсаното ни Отечество. За кратко време се създават още 20 дружества в цялата страна, като Софийското играе ролята на централно дружество. Ръководството на централното дружество свиква І учредителен конгрес на дружества „Инвалид”, който се провежда в София на 29.30 и 31 март 1915 г. в София. Конгресът избира Управител съвет и създава Съюз на дружествата „Инвалид” в България. Патрон на Съюза става княз Фердинанд, който на 13 април 1915 г. издава Указ 45, с който е приет и първия Закон за привилегиите на военноинвалидите, техните семейства и семействата на загиналите във войните.

През 1941 г. на ул. „Христо Белчев” 21 в столицата започва строежът на Дом паметник на военноинвалидите, като идеята е взаимствана от Дома на военноинвалидите в Париж. Сградата е завършена през 1947 г. След това най-значимо събитие в историята на Съюза обаче настъпва и най-трагичния момент в историята му. През 1950 г. с Указ на ЦК на БКП новата комунистическа власт закрива Съюза и изземва всичкото му движимо и недвижимо имущество в размер на над 500 милиона златни лева. По това време изчезва един от символите на Съюза – жезълът, който така и не е открит. И досега не може да бъде възстановена собствеността над някои имоти, а други Министерството на отбраната продава.

През 1983 година е възстановено Софийското дружество, а на 26 юни 1990 година се провежда ХХV възстановителен конгрес на съюза. Към момента в съюза членуват над 3305 души в 99 дружества или секции във всичките 28 области на страната.

Основната дейност и цел на организацията е да защитава военноинвалидите и военнопострадалите, като специфична категория български граждани- пострадали при изпълнение на конституционните си задължения, да ги подпомага при интегрирането им в обществото, да ги подпомага при решаване на социални, здравни, финансови, икономически,трудови, морални и психически проблеми.

През последните години ръководството успя да постигне доста от целите, през 1992 година беше възстановен патронажа на Върховния главнокомандващ над организацията, през 2005 година е възстановено законодателството, през 2016 година бяха от воювани безплатни лекарства за военноинвалидите над 50% военнаинвалидност, а тези под 50 % и военнопострадалите по чл.4 т.1 и 4 заплащат 50% от стойността по списък утвърден от МЗ, а от началото на 2021 вече всички военнопострадали имат право на лекарства, като заплащат 25% от стойността им.

В края на 2020 година се изравниха правата на военноинвалидите и военнопострадалите, но за съжаление проблемът с ниските пенсии остава, след като предложението на съюза за промяна в КСО на базовата основа за изчисляване на военноинвалидните пенсии за пореден път не получи подкрепа в Народното събрание.

Дружество „Военноинвалид” – Плевен е възстановено на 06.03.1991 година и от тогава вече 30 години е неделима част от съюза. Към момента в дружеството членуват 86 военноинвалиди и военнопострадали от Плевен и областта. За съжаление въпреки отправените писма и покани дружеството все още не може да подпише споразумение с Общината и Общински съвет – Плевен за сътрудничество и за поставяне на паметна плоча в памет на загиналите по време на служба в мирно време от Плевенска област.

От името на Управителния и Контролния съвет на Дружеството, поздравяваме всички наши членове и семействата им, с Деня на военноинвалида и им желаем да са все така силни и непримирими, за да преживеят и преборят пандемията, закрепване на здравето, семейно щастие, благополучие и вяра! И за финал ще си позволя да Ви поздравя с 106 годишния девиз на Съюза ни: „ВСИЧКО ЗА БЪЛГАРИЯ!

Илиян Христов, председател на дружество „Военноинвалид” – гр. Плевен

#тагове:

НАЙ-НОВИ: