Отварят някои нехранителни магазини, но при определени условия

25.03.2021 12:10

Съгласувано с министъра на здравеопазването и вземайки предвид мнението на национално представителните работодателски организации, браншовите организации и бизнеса, министърът на икономиката издаде указания за продължаване на работата на някои магазини за нехранителни стоки. Указанията предвиждат:

  1. Самостоятелни обекти-магазини за нехранителни стоки в търговските центрове, до които има директен достъп (вход) от улица или паркинг, могат да продължат своята дейност, спазвайки указанията по т. 2
  2. Магазините с нетна търговска площ над 300 кв. м., предлагащи нехранителни стоки, могат да продължат своята дейност: а) като обособят и ограничат по подходящ начин търговска площ, достъпна за клиентите в размер до 300 кв. м. Обособяването може да стане с преградни стени, ленти, щандове и други начини, които да не позволяват достъпа на клиенти извън обособената площ; б) извън търговските обекти на открити площи при спазване на всички противоепидемични мерки и нормативно установени правила и задължения за осъществяване на дейността.

С указания можете да се запознаете тук.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: