В Гулянци приемат творби за общинския етап на конкурса „С очите си видях бедата“

25.03.2021 10:45
Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” ежегодно организира конкурса за детска рисунка „С очите си видях бедата“. Той се провежда със съдействието на общинските и областните власти по места, като мероприятие извън училищните дейности, свързано с обучението на учениците за действие и поведение при бедствия, пожари и извънредни ситуации.
Етапите на класиране са три – на общинско, областно и национално ниво с международно участие.
РС ПБЗН гр. Гулянци, Община Гулянци и МКБППМН организират общински етап от конкурса за рисунка „С очите си видях бедата”.
Условия за участие:
Участниците се съревновават в три възрастови групи:
• Първа група – от 7 до 10 години;
• Втора група – от 11 до 13 години;
• Трета група – от 14 до 18 години.
Всяка рисунка трябва да отговаря на следните условия:
1. Да бъде придружена с кратко описание, на отделен лист на български или английски език, което да е прикрепено към гърба й. Не се поставят по лицевата част на рисунката етикети или други надписи, нарушаващи нейната визия или удостоверяващи авторство.
2. Рисунката трябва да бъде с размер на листа 35/50 cm, без да е паспартирана.
3. На гърба на рисунката е необходимо да бъдат посочени следните данни за участника в конкурса:
• Име, презиме и фамилия;
• Възраст;
• Точен адрес /държава, град, село, община, област, пощенски код, улица, блок, номер, телефон за връзка/;
• Училище, педагогически ръководител, телефон за връзка.
Всички деца от училищата на територията на община Гулянци, които желаят да участват в конкурса трябва да предадат готовите творби на своите учители или директора на съответното училище до 23.04.2021 г.
В общинския конкурс могат да участват и деца и ученици, които самостоятелно в същия срок предадат творбите си в Община Гулянци или ги изпратят на адрес: п.к. 5960 гр. Гулянци; ул. „Васил Левски” №32; Община Гулянци – за конкурса „С очите си видях бедата“.
Събраните рисунки ще бъдат оценени и класирани от комисия на общинско ниво на 26.04.2021 г., а победителите ще получат награди. Всички творби, отговарящи на условията на конкурса (независимо от класирането на общинско ниво) ще бъдат предадени в РДПБЗН – Плевен в срок до 29.04.2021 г. за участие на областно ниво.
Рисунки може да се предават и за директно участие в областния конкурс на адрес: гр. Плевен, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №31 за главен инспектор Златко Гицов, РДПБЗН – Плевен.
#тагове:

НАЙ-НОВИ: