Инж. Йордан Василев, директор на „Топлофикация Плевен“: С разширяването на топлофикационната мрежа още повече жители на Плевен ще се отопляват евтино

04.03.2021 14:38

„Топлофикация Плевен“ изпълнява редица мерки в посока повишаване на енергийната ефективност, като поддържависокоефективното комбинирано производство на топло- и електроенергия. По този начин се осигурява качествено отопление за гражданите на Плевен, а и се опазва околната среда.

„Централното отопление е много по-екологичен и сравнително евтин начин за отопление в сравнение с традиционно разпространеното в нашата страна битово отопление на дърва и въглища. „Топлофикация-Плевен“ провежда денонощен мониторинг, а резултатите от него се предават за контрол и анализ на  Регионалната инспекция по околната среда и водите в град Плевен, която следи за качеството на изходящите газове от централата. Докато при отоплението на твърди горива, с които се отоплявададено домакинство, няма каквито и да е пречистващи съоръжения и мониторинг на изходящите газове.“, казва директорът на „Топлофикция Плевен“ инж. Йордан Василев.

Директорът на „Топлофикация Плевен“ е убеден, че с изграждането на нови топлофикационни отклонения и разширяването на топлофикационната мрежа повече жители на Плевен ще се отопляват евтино. „Трябва да се работи за проектирането и изграждането на нови квартални мрежи за присъединяване на нови потребители, които до сега са се топлили на дърва и въглища. Нашата цел е да свържем още повече домакинства към мрежата.“, казва инж. Василев. Той напомня, че при тях се произвежда електрическа и топлинна енергия от природен газ, който  е  много по-чисто гориво в сравнение с въглищата. „Ние произвеждаме качествена и екологична енергия за нашите абонати и същевременно с всички подобрения, които правим по нашите мощности, спомагаме за това градът да бъде още по-чист.“, заявява инж. Василев.

„Работим усилено за разширяването на топлопреносната ни мрежа, защото с това се ограничава използването на дърва и въглища за отопление, които са огромен замърсител. Правим подобрения по абонатните станции и по всички наши съоръжения, за да бъдат те в изправност.“, обяснява инж. Василев. Според него това е мярка, която ще допринесе за намаляване на възможността  за възникване на аварии през зимните месеци и поддържане на високите екологични стандарти за работа. “ Фокусирали сме се върху инвестиции, които обединяват екология и иновации в едно.“, посочва директорът на „Топлофикация Плевен“ и дава за пример тяхната газова турбина. „Нейното изграждане бе важно, за да постигнем една от целите си, а именно по-добра енергийна ефективност за дружеството.“, категоричен бе той.

Инж. Йордан Василев изрази мнение, че страната ни има задължение да преустрои икономиката си, така че да стане изцяло „зелена“ и същевременно да бъдем еднакво конкурентоспособни на европейския и световен пазар. „Усилията на цяла Европа са насочени в тази посока и България се стреми да не изостава в постигането на тази цел. У нас сме насочили усилията си към засилване на ролята на възобновяемите енергийни източници и подобряване на енергийната ефективност с цел намаляване на вредните емисии във въздуха.“, посочва инж. Василев. Той напомня, че редица топлофикационни дружества, работещи на въглища, са започнали да оптимизират енергийния си микс, въвеждайки природен газ и биогорива. Според него това е посоката за изпълнението на всички регламенти и директиви на ЕС в секторите „Енергетика“ и „Екология“.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: