Инж. Йордан Василев, директор на „Топлофикация Плевен“: Програма „Лоялен клиент“ спестява от месечните сметки за отопление

01.03.2021 14:20

„Топлофикация Плевен“ напомня на своите лоялни абонати, че при заплащане в срок на месечните си фактури, могат да се възползват от съществуващата отстъпка „Лоялен клиент“ в размер на 3% (без ДДС) от сумата на фактурираната топлинна енергия. „Предлагаме и целогодишна търговска отстъпка „Изряден клиент“. При нея редовните платци заплащат цена за всеки потребен и отчетен кубик топла вода до 9,00 лева (с ДДС). За всички останали клиенти сме определили отново пределна цена за топлата вода.“, казва инж. Йордан Василев, директор на „Топлофикация Плевен“.

„Откакто съществува програмата „Лоялен клиент“, наблюдаваме трайна тенденция на нарастване на броя на абонатите, които се възползват от нея. Кампанията е насочена към коректните ни потребители, които плащат в срок сметките си за парно, но считаме, че чрез нея се мотивират и част от тези, които закъсняват с част от плащанията си.“, коментира инж. Василев.

Директорът на „Топлофикация Плевен“ посочва, че за тези техни клиенти, които имат натрупани стари задължения, от дружеството са предоставили различни възможности за изплащане. „Абонатите, които имат неплатени сметки, могат да сключат с нас договор за разсрочено плащане на стари задължения.“, посочва инж. Василев. Той обяснява, че в договора трябва да се посочи срок за погасяване на задължението, разпределено на равни месечни вноски. Периодът на разсрочване е не повече от 12 месеца, като първоначалната вноска е в размер на 30% от дължимото към топлофикация. „За периода на договора се преустановява начисляването на лихва върху задължението. Тук искам да направя едно уточнение, че клиентите с такъв договор, трябва да продължават да заплащат текущите сметки за консумираната топлинна енергия.“, пояснява инж. Василев.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: