“Топлофикация – Плевен” АД обявява своите намерения за цени на топлинна и електрическа енергия по комбиниран способ

26.02.2021 8:15

“Топлофикация – Плевен” АД на основание чл.36а, ал.1 от Закона за енергетиката и чл. 29 от Наредбата за регулиране на цените на топлинната енергия, обявява своите намерения за цени на топлинна и електрическа енергия по комбиниран способ от 01.07.2021г., както следва:

  • Цена за топлинна енергия с водна пара 68,17 лв/МВтч без ДДС
  • Цена за топлинна енергия с гореща вода – 75,34 лв/МВтч без ДДС
  • Цена за изкупуване на електрическа енергия от комбинирано производство – 192,60  лв/МВтч без ДДС

Забележка: Стойностите са определени при прогнозни цени на квоти за емисии и на природния газ.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: