Жителите на община Искър може да заявят електронни услуги за парламентарните избори

26.02.2021 13:43
Община Искър е присъединена към Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги на ДАЕУ.
МОЖЕТЕ ДА ЗАЯВИТЕ ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ, НАСРОЧЕНИ НА 4 АПРИЛ 2021 Г. ЧРЕЗ ЕДИННИЯ ПОРТАЛ ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Услугите са следните:
1. 910001 Вписване в избирателния списък по настоящ адрес;
2. 910002 Гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) – вписване в избирателните списъци;
3. 910003 Вписване в избирателния списък в изборите за народни представители (по чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от ИК);
4. 910004 Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите- 4 април 2021 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от ИК);
5. 910005 Изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл. 39, ал. 2 и 3 ИК);
6. 910006 Издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
За да използвате предоставените електронни услуги е необходимо да:
1. Имате инсталиран квалифициран електронен подпис (КЕП) или квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП).
2. Притежавате профил в СИСТЕМАТА ЗА СИГУРНО ЕЛЕКТРОННО ВРЪЧВАНЕ.
3. Имате инсталирана програма Acrobat Reader.
#тагове:

НАЙ-НОВИ: