Днес правят първа копка по проект „Развитие на интегриран градски транспорт – гр. Плевен“

23.02.2021 7:35

Церемония „Първа копка“ по проект „Развитие на интегриран градски транспорт –гр. Плевен“, договор № BG16RFOP001-1.007-0003-C01 ще се състои днес от 11:30 часа на кръстовището на ул. „Драган Цанков“ и ул. „Вардар“, мостчето на река Тученица, съобщават организаторите.

Главна цел на проекта е постигане на устойчив градски транспорт в град Плевен чрез намаляване на вредните емисии, шума и подобряване качеството на транспортните услуги, посредством въздействие върху подвижния състав, управлението на трафика и въвеждане на интелигентни транспортни системи.

Проектът на Община Плевен се реализира по ОП „Региони в растеж“.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: