Инвестиционната програма на ВиК – Плевен е за над 1,1 млн. лева

23.02.2021 10:05

На проведено вчера заседание на Асоциацията по ВиК, председателствано от областния управител Мирослав Петров, бяха приети подробната инвестиционна програма за 2021 година на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД- Плевен и бюджета на Асоциацията по ВиК – Плевен за календарната 2021г. За това информират от Пресцентъра на Областна администрация – Плевен.

Приетата подробна инвестиционна програма за 2021 год. на „Водоснабдяване и канализация“ЕООД – Плевен е на обща стойност стойност 1 153 900 лв без ДДС. Като разпределението на инвестициите между различните собственици на публични ВиК системи и съоръжения е както следва: община Белене  -100 000 лв., община Гулянци – 101 000 лв. , община Долна Митрополия- 101 000 лв., община Долни Дъбник- 28 000 лв., община Искър – 12 000 лв., община Кнежа – 48 500 лв., община Левски – 67 000 лв., община Никопол – 112 000 лв., община Плевен – 355 400 лв., община Пордим – 39 000 лв., община Червен Бряг – 69 000 лв и  областна администрация Плевен – 121 000 лв.

В рамките на заседанието бяха разгледани и приети отчетите за дейността на Асоциацията по ВиК – Плевен за календарната 2020г., както и отчета за изпълнение на бюджета на Асоциацията по ВИК – Плевен за календарната 2020г.;

Обсъжданите документи бяха предварително изпратени на всички членове на асоциацията във връзка с дневния ред на заседанието, като същите бяха публикувани и на Интернет страницата на ОА в секция Асоциация по ВиК.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: