Дадоха старт на изграждане на система за видеонаблюдение на ключови кръстовища в Плевен

23.02.2021 13:06

Днес бе даден старт със символична първа копка по Дейност 4: „Внедряване на Система за видеонаблюдение на ключови кръстовища в град Плевен“ на проект: BG16RFOP001-1.007-0003-C01  „Развитие на интегриран градски транспорт – гр. Плевен“.

Въвеждането на Система за видеонаблюдение ще подобри безопасността и условията за движение по пътищата, контрола на трафика на централни/ключови кръстовища в града, ще пести време осигури спазване на разписанията, намаляване на закъсненията в пиковите за МГОТ часове, бързина и добро планиране на пътуванията, като всички тези фактори ще допринесат за намаляване на експлоатационните разходи.

Успех на изпълнителите, които трябва да финализират всички строителни дейности до май месец, пожела зам.-кметът на община Плевен Стефан Милев. По стара българска традиция той лисна менче с вода и заедно с другите двама зам.-кметове арх. Невяна Иванчева и Милен Яков направиха първата копка.

Видеонаблюдението ще спомогне за регистриране нарушенията, ще превентира опасното поведение на участници в движението. Системата ще повиши контрола по ползване на обезопасителните средства в МПС при заснемане на МПС отпред; ще подобри аналитичната дейност и информираността на обществото за резултатите от контролната дейност и ще изследва пътната обстановка, поведението на участниците в движението, ще спомогне за превантивни кампании вкл. с използването на записи от видеокамерите.

Четири типа видеокамери ще бъдат монтирани – за автоматично разпознаване на табела по технология ANPR, чрез която мога да се разчитат регистрационните номера на автомобилa; за следене на трафика на МПС на кръстовището; обзорни видеокамери – за извършване нa лицева регистрация с цел контрол на водачи и пешеходци и видеокамери за откриване на нарушение, които са свързани и към системата за автоматичното управление на светофарната уредба.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: