Общинският съвет се събира на сесия днес, обсъжда Бюджет`2021 на Плевен

23.02.2021 7:45

Бюджетът на Община Плевен за 2021 година ще бъде обсъден на сесията на Общински съвет – Плевен, която ще се проведе днес, 25 февруари. Точката е записана под номер 9 от общо 37 в предварителния дневен ред на заседанието. Постановление на Министерски съвет за промяна в Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства е причина и за предложение за изменение и допълнение на Наредба № 2 на Общински съвет – Плевен, за опазване на околната среда в община Плевен.
На предстоящата сесия кметът Георг Спартански ще представи отчет за изпълнението на Програмата за управление за първата година от мандат 2019 – 2023 г., отчет за състоянието на общинската собственост и за резултатите от нейното управление и разпореждане за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г., както и програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, в община Плевен за 2021 г. Съветниците ще решават за временно изпълняващ длъжността кмет на с. Ясен, както и за провеждане на конкурс за избор на управители на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, на „Инжстрой“ ЕООД, на „Паркстрой“ ЕООД, управител на „Диагностично-консултативен център II-Плевен“ ЕООД и на „Диагностично-консултативен център III-Плевен“ ЕООД.
Сесията ще започне в 9.00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова“ при закрити врати и спазване на въведените противоепидемични мерки.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: