Средна заплата в Плевенско: в обществения сектор – 1 336 лв., в частния – 926 лева

22.02.2021 16:27

1055 лв. е средната брутна месечна работна заплата в област Плевен. Това са данните на Националния статистически институт за четвъртото тримесечие на 2020 г. Средната брутна месечна работна заплата за октомври 2020 г. е 1 069 лв., за ноември – 1 036 лв. и за декември – 1 060 лева.

Голяма е разликата между заплащането в обществения и частния сектор. В обществения сектор средната месечна работна заплата е 1 336 лв., а за частния – 926 лева.
Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2020 г. в обществения сектор нараства със 17.1%, а в частния сектор – с 5.2%.
Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през четвъртото тримесечие на 2020 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в следните икономически дейности:
„Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива” –  1 765 лв.;
„Хуманно здравеопазване и социална работа” – 1 552 лв.;
„Образование” – 1 455 лв.;
„Държавно управление” – 1 438 лв.;
„Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” – 1178 лв.;
„Финансови и застрахователни дейности” – 1 172 лева.

В сравнение с останалите области на страната през четвъртото тримесечие област Плевен е на 22-ро място по показател средна брутна работна заплата.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: